KA – Kontrollansvarig

När behöver du en kontrollansvarig, KA?

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

Om det inte finns en kontrollansvarig , då saknas det förutsättningar för att bevilja startbesked och arbetena får då

inte påbörjas.

Jag är Certifierad Kontrollansvarig via RISE med behörighet N.