Bygglov

När behöver du ett bygglov?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar.

Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

Jag hjälper dig med att ta fram de handlingar som behövs för att du ska få igång ditt bygge.

  • Planritningar
  • Fasadritningar
  • Sektionsritningar
  • Situationsplaner
  • Markplanering