SEVE Consulting

Sebastian Vehniäinen, Byggtekniker

  • Konstruktion- och bygglovschef
  • Bygglovritare
  • Konstruktör
  • Certifierad Kontrollansvarig via RISE