SEVE Consulting

+46 708-93 48 53

Från ritbordet till färdigt hus

Sebastian Vehniäinen

Certifierad kontrollansvarig 

  • Upprättande av bygglovshandlingar

  • Upprättande av konstruktionshandlingar

  • Täthetsmätning av hus

  • Samordning

Bakgrund

Med flera års erfarenhet inom byggbranschen kan jag hjälpa dig med hela din byggprocess.

Inom byggbranschen började jag med att framtagande av bygglov hos en av Sveriges största husleverantörer. Därefter fortsatte jag som konstruktör för att sedan axla rollen som Konstruktion- och arkitektchef. 
På samma företag gick jag sedan vidare som entreprenadingenjör och byggledare för att få vara närmare byggplatsen.

I dagsläget driver jag SEVE Consulting samt arbetar som arbetsledare/platschef på ett entreprenadföretag där jag gör allt från kalkyler, planering till ledning av personal. 


Tjänster

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.

Certifierad kontrollansvarig

Kontrollansvariga (KA) behövs vid många bygg-, rivnings- och markåtgärder. En kontrollansvarig medverkar till att byggherrens projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Det innebär bland annat att kontrollansvarig hjälper byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan – och ser till att den följs.

Bygglov

Jag hjälper Er att komma igång med  bygglovsprocessen genom framtagande av de handlingar som kommunen kräver för att Ni skall kunna starta ert byggprojekt.

Konstruktion

Efter ett godkänt bygglov krävs oftast ett startbesked innan man sätter spaden i marken. För ett startbesked krävs bla tekniska beskrivningar och kontrollplan. Dessa handlingar hjälper jag dig med att ta fram efter kommunen krav. 

 

Täthetsprovning hus

Vid en täthetsprovning tar man reda på om energiberäkningen för byggnaden går att uppnå och att byggnadens klimatskal uppfyller de krav som Boverkets byggregler ställer i BBR 9:4. Provtryckningen görs lämpligtvis när alla, eller merparten, av genomföringarna i klimatskärmen är gjorda. 

Kontakt

SEVE Consulting

Alingsåsvägen 33, 504 38 Borås 

+46 708-93 48 53

Sebastianv.consulting@gmail.com 

Söndag: stängt, Måndag-fredag: 8:00-18:00, Lördag: 10:00-16:00